Gå til hovedindhold
Nyhed

Nye besøgsrestriktioner

Coronasmitten i hovedstadsområdet er steget. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor indført restriktioner for besøg

Ældre har udendørs besøg af pårørende
Ældre har udendørs besøg af pårørende

Regler for besøg

Udendørsbesøg-lukket fra den 18/11 og indtil videre

 • Besøg kan finde sted i Nordgårdhaven, hvor der er opsat et besøgstelt med terrassevarmer
 • Plejecentret registrerer den besøgende med henblik på eventuelt behov for smitteopsporing
 • Der kan også gennemføres gåture/køreture
 • Hunde må gerne komme med ved udendørs besøg

Indendørsbesøg i egen bolig-fortsat mulig

 • Beboeren kan få besøg af dennes nærmeste pårørende (fx ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn)
 • Besøg af nære pårørende kan derudover finde sted ved kritisk sygdom og i tilfælde hvor beboeren ikke kan deltage i udendørsbesøg.
 • Besøgende skal undgå at røre ved for mange fælles kontaktpunkter og ting
 • Besøget gennemføres i beboerens bolig
 • Besøgende skal anvende maske/mundbind, hvis 2-meterkravet ikke kan overholdes

Indendørsbesøg i Caféen-lukket fra den 18/11 og indtil videre

 • Øvrige indendørsbesøg kan nu også foregå i vores café, hvor der er opsat 3 besøgsstationer
 • Plejecentret registrere den besøgende med henblik på eventuelt behov for smitteopsporing. Der ligger sedler på bordene som I bedes udfylde ved hvert besøg
 • Af hensyn til afstand kan der kan sidde én person for hver bordende
 • Besøgende skal anvende maske/mundbind
 • Besøgende er ansvarlige for at tørre bordet af efter besøget. Der står aftørrings materiale og sprit på bordene

Gældende for alle besøg

 • Besøgende skal 48 timer før besøget være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse o.l., som kan give mistanke om smitte med COVID-19
 • Besøgende skal afspritte hænder ved ankomst og efter besøget
 • Besøgende skal udvise god hoste- og nyseetikette – dvs. host og nys i ærmet
 • Besøgende skal holde 2 meters afstand og i videst muligt omfang undgå fysisk kontakt med beboere og personale
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren afspritte hænder umiddelbart før og efter kontakten.