Gå til hovedindhold
Nyhed

Nye besøgsrestriktioner primo februar 2021

Ændring af antal besøgende.

Ældre har udendørs besøg af pårørende
Ældre har udendørs besøg af pårørende

Rammerne for besøg;

Udendørsbesøg

 • Besøg kan finde sted i Nordgårdhaven, hvor der er opsat et besøgstelt med terrassevarmer
 • Besøgende skal skrive sig på listerne, som ligger på bordene, med henblik på eventuelt behov for smitteopsporing
 • Der kan også gennemføres gåture/køreture. Ved bilture skal I huske mundbind.
 • Hunde må gerne komme med ved udendørs besøg

Indendørsbesøg i egen bolig

 • Beboeren kan få besøg af højest 3 faste nære pårørende (fx ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn) 
 • Beboeren kan kun have besøg af 2 af de nære pårørende samtidig
 • Besøg af nære pårørende kan derudover finde sted ved kritisk sygdom og i tilfælde hvor beboeren ikke kan deltage i udendørsbesøg.
 • Besøgende skal undgå at røre ved for mange fælles kontaktpunkter og ting
 • Besøget gennemføres i beboerens bolig
 • Besøgende skal anvende mundbind/visir, hvis 2-meterkravet ikke kan overholdes

Indendørsbesøg i Caféen

 • Indendørsbesøg kan også foregå i vores café, hvor der er opsat 3 besøgsstationer.
 • Besøgsstationerne må benyttes af 3 faste nære pårørende - dog kun 2 ad gangen.
 • Besøget skal koordineres med afdelingen
 • Besøgende skal skrive sig på listerne, som ligger på bordene, med henblik på eventuelt behov for smitteopsporing. 
 • Besøgende skal anvende mundbind/visir
 • Besøgende er ansvarlige for at tørre bordet af efter besøget. Der står aftørrings materiale og håndsprit på bordene

Gældende for alle besøg

 • Besøgende skal 48 timer før besøget være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse o.l., som kan give mistanke om smitte med COVID-19
 • Besøgende skal afspritte hænder ved ankomst og efter besøget
 • Besøgende skal udvise god hoste- og nyseetikette – dvs. host og nys i ærmet
 • Besøgende skal holde 2 meters afstand og i videst muligt omfang undgå fysisk kontakt med beboere og personale
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren afspritte hænder umiddelbart før og efter kontakten. 
 • Besøgende skal anvende mundbind/visir på alle fællesområder.