Gå til hovedindhold
Du er her:

Åbent hus-arrangement

Vi afholder Åbent Hus arrangementer 1-2 gang årligt. På  Åbent Hus orienteres der om hvad der sker på Bredebo.

 Plejecenterleder, afdelingsledere, repræsentant for Den Kommunale Madservice samt repræsentant for Seniorrådet deltager i mødet.

 Vedr. Åben Hus-arrangement onsdag den 16. november 2022. 

Opfølgning på drøftelse af hvornår der kommer varm mad om aftenen:

Svar fra Centerchefen: "Baunehøj har som udviklingsplejecenter igangsat et samarbejde med den kommunale madservice om servering af varm mad om aftenen. Det vil ske på forsøgsbasis fra 1. februar 2023. Vi har gode forventninger til ændringen, og tager stillig til, hvordan vi arbejder videre med varm mad om aftenen på de øvrige plejecentre, når vi evaluerer ordningen i foråret 2023."